Anhel

2020
A n’aquest projecte l’espai que ocupa l’aire és un espai que es fa visible.
L’aire captiu actua com allò que ja no hi és, allò que desitjam, estimam o bé allò que ens reté, ens pesa o ens allibera...

Anhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.esAnhel © by matheu.es