I foren feliços

2010
Després d'un llarg festeig i baix el beneplàcid de la religió consumaren el seu matrimoni. Aquest fou llarg i seguint les estrictes escritures.

I foren feliços © by matheu.esI foren feliços © by matheu.esI foren feliços © by matheu.es