Tornant a casa

2012
Nascuts a una fàbrica a Xina mai pogueren veure el seu País. Només nèixer varen ser enviats cap a Espanya on visqueren un any dins una bossa de plàstic. Un any més tard impregnats per occident recorren el seu país com a turístes i es queden a l'espera de que algú els aculli a casa seva.

Tornant a casa © by matheu.esTornant a casa © by matheu.esTornant a casa © by matheu.esTornant a casa © by matheu.esTornant a casa © by matheu.esTornant a casa © by matheu.esTornant a casa © by matheu.es